Προτεινόμενη ανάλυση 800 X 600 dpi
IDEC Α.Ε., Ηρώων Πολυτεχνείου 96, 185 36 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ.: 010 4286227 (5 γραμμές), Fax: 010 4286228, e-mail: info@idec.gr
Copyright © 2000 IDEC Α.Ε.